Class

 


Recent heeft de club er een aantal nieuwe
classleden bij.
Om deze leden de kans te geven het dansen wat makkelijker en sneller te kunnen leren, zijn er van januari t/m mei extra dansdagen voor de class georganiseerd.

Deze dansdagen zullen voor Square worden verzorgd door Piet Walhout en voor Rounds door Loet Polak.

Het programma is van 11:00 tot 15:00 uur.

Zie het onderstaande overzicht voor

de actuele dansdatums.

 

Locatie Class dansdagen:
Ark van Oost
Cipresstraat 154
6523 HR  Nijmegen

 

 

 

Recently the Club has welcomed a few new Class members.

To give these members a chance to learn dancing easier and quicker, there are extra dance dates planned for the Class from January until May.

These dance days will be led by Caller Piet Walhout and Cuer Loet Polak.

The Program will be from 11:00 until 15:00.

Please refer to the schedule underneath for the actual dates.

 

Location of the Class dance days:

Ark van Oost
Cipresstraat 154
6523 HR  Nijmegen


Dans datums / dance dates Class

12 januari 2020
2 februari 2020
1 maart 2020
5 april 2020 —> VERVALT
10 mei 2020 —> VERVALT

Rainbow Strollers

Piet Walhout

Loet Polak